مارس 15, 2018
ذرات گرد و غبار گرافیت-تهویه صنعتی

تهویه صنعتی برای ذرات گرد و غبار گرافیت

گرافیت به عنوان یکی از طبیعی ترین مواد موجود در طبیعت که به شکل های بسیار مختلفی از کربن ...
فوریه 25, 2018
حذف ذرات سلیس در تولید شیشه - تهویه صنعتی

تصفیه گرد و غبار سیلیس حاصل از فرآیند تولید شیشه

کارخانجات تولید شیشه با خطرات بسیار زیادی روبرو هستند ...
دسامبر 17, 2017
فیوم فلزی

فیوم های فلزی

عملیات جوش کاری و برشکاری که بصورت فردی و یا رباتیک انجام می شود، فیوم های فلزی خطرناکی...