خط مشی


تمام موارد ذکر شده با وجود نگرش سیستمی و رویکرد فرآیندی به اجرا ی پروژه ها میسر می شود.همچنین برای رفع نیاز های مشتریان،گروه ایمن صنعت پرشین با استفاده از شناخته شده ترین تامین کنندگان در سطح کشور، به تولید با کیفیت ترین سیستم های تهویه صنعتی می پردازد. قسمت دیگری از خط مشی های این گروه به تحقیقات مربوط به تهویه صنعتی در داخل کشور ختم می شود.با توجه به گسترش صنعت و افزایش آلودگی های صنعتی ایجاد روش ها کم هزینه تر با راندمان بالا دور از انتظار نمی باشد، که رسیدن به این نقطه نیاز به سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و مشارکت کارکنان دارد. به همین خاطر بخشی از سرمایه سازمان برای تحقیقات صرف می شود.تمام موارد ذکر شده نشان دهنده انسجام و انعطاف پذیری بالای گروه ایمن صنعت پرشین در اجرای تعهدات خود نسبت به مشتریان می باشد.


گروه ایمن صنعت پرشین برای دست یابی به بالاترین درجه اطمینان، خط مشی های خود را متمرکز بر نیاز های مشتریان و بهبود مستمر در پیاده سازی سیستم های تهویه صنعتی قرار داده است. منافع مشترک ما و مشتریانمان همیشه در جهت بهترین و بالاترین بازده قرار می گیرد.

رضایت مشتریان در تمام مدت اجرای یک فرآیند بعنوان بازتاب و انعکاس کلی از نحوه خدمات رسانی و یکپارچگی سازمان، همیشه بعنوان اصلی ترین الویت اجرایی گروه ایمن صنعت پرشین می باشد.به همین منظور شرایط و برنامه های بسیار مناسبی برای رفع این نیاز ها در نظر گرفته شده است. این برنامه ها شامل خدمات تعمیرات و نگهداری این سیستم ها که براساس موافقت شما مشتریان عزیز اجرا خواهد شد. در تمام طول طراحی و پیاده سازی سیستم های گروه ایمن صنعت پرشین، مشارکت کارکنان در ایجاد نو آوری و بهبود عملکرد لحاظ خواهد شد.

گروه ایمن صنعت پرشین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.