حذف ذرات سلیس در تولید شیشه - تهویه صنعتی
تصفیه گرد و غبار سیلیس حاصل از فرآیند تولید شیشه
تهویه صنعتی برای گرد و غبار آلومینیوم
تهویه صنعتی برای گرد و غبار آلومینیوم
نمایش همه

تهویه صنعتی برای ذرات گرد و غبار گرافیت

ذرات گرد و غبار گرافیت-تهویه صنعتی

ذرات گرد و غبار گرافیت-تهویه صنعتی

گرافیت به عنوان یکی از طبیعی ترین مواد موجود در طبیعت که به شکل های بسیار مختلفی از کربن در دسترس می باشد. به عنوان مثال الماس به عنوان یک حالت از گرافیت در دسترس می باشد که ارزش قیمتی بسیار بالایی را دارا می باشد اما گرافیت موجود در مداد بسیار ارزان می باشد. این ماده خاصیت انتقال الکتریسیته و همچنین گرما را بسیار خوب دارا می باشد و به عنوان یک هادی خوب محسوب می شود.
گرافیت مصنوعی بسیاری از این خواص را دارا می باشد . این ماده توسط نانو لوله ها ساخته می شود و در بسیاری از صنایع هواپیمایی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. گرافیت در صنایع به صورت گسترده مصرف می شود و به همین علت باید به صورت ایمن مورد استفاده قرار گیرد . یکی از خطرات استفاده از آن قابلیت انتقال آن توسط جریان هوا می باشد . تماس با آن بیشتر از مقادیر تعیین شده و مجاز سبب ایجاد آسیب های جدی به سیستم تنفسی بدن می شود. از این رو کنترل گرد و غبار گرافیت موجود در هوای سطح محیط کار بسیار اهمیت دارد .

خطرات ایجاد شده توسط ذرات گرد و غبار گرافیت در صورت نبود سیستم غبار گیر صنعتی :

افزایش بیش از حد تماس با ذرات گرافیت سبب خطرات بسیار زیادی برای سیستم تنفسی می شود. طبق مطالعات انجام شده اثراتی که بر سلامتی می گذارد شامل فیبروز ریوی و پنوموکونیوس به عنوان یک بیماری شغلی می باشد. همچنین اثراتی نیز بر سیستم گردش خون به خصوص قلب می گذارد که سبب کاهش گردش خون و کاهش اکسیژن مصرفی می شود که به همین دلیل خستگی و کم توان شدن کارگران را موجب می شود.
تحقیقات در مورد نانو لوله های گرافیتی نشان می دهد که همین عوارض موجود توسط گرافیت طبیعی را نیز شامل می شوند و از همین رو باید جانب احتیاط را در نظر گرفت.
متاسفانه گرد و غبار گرافیت نیز قابلیت انفجار را دارا می باشد. انفجار حاصل از ذرات گرد و غبار گوگرد سبب ایجاد آسیب های بسیار شدید و حتی مرگ برای کارکنان و همین طور آسیب به اموال کارخانه می شود. به همین دلیل جلوگیری از جمع شدن گرد و غبار در سطح هوای کارخانه و تصفیه آن توسط سیستم های تهویه صنعتی و همچنین غبار گیر های صنعتی بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو شرکت ها باید آنالیز های خطر (PHA) که توسط سازمان (NFPA) یا همان سازمان بین المللی حفاظت در برابر آتش را اجرا نمایند .

حدود تماس مجاز تهویه صنعتی برای ذرات گرد و غبار گرافیت :

در صورت وجود گرافیت در فرآیند های صنعتی چه برش برای باتری یا برای مداد ، این ماده باید حدود مجاز تماس را دارا باشد. سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) برای گرافیت طبیعی و مصنوعی حدود مجازی را تعیین نموده است . برای گرافیت طبیعی سازمان اوشا حدود مجاز تماس (PEL) را ۱.۵ میلی گرم در هر متر مکعب از هوا تعیین کرده است و برای گرافیت مصنوعی ۱۵ میلی گرم در هر متر مکعب از هوا تعیین کرده است . مقدار تعیین شده برای گرافیت طبیعی بسیار سخت گیرانه می باشد . برای مقایسه می توان به تهویه صنعتی ذرات نیکل اشاره کرد که حدود تماس مجاز برای آن در حدود ۱ میلی گرم در هر متر مکعب از هوا می باشد که این نشان دهنده این است که گرافیت نیز بسیار خطرناک می باشد . به همین دلیل ایجاد یک سیستم تهویه صنعتی بسیار کارآمد ضروری می باشد.

راه حل های تهویه صنعتی ایمن صنعت پرشین برای تصفیه ذرات گرد و غبار گرافیت :

تهویه صنعتی ایمن صنعت پرشین برای این منظور راه حل بسیار مناسب و قطعی را پیش بینی و طراحی نموده است . این راه حل شامل طراحی سیستم تهویه صنعتی، داکت، طراحی هود های تهویه صنعتی ، طراحی سیستم های تصفیه کننده هوا (غبار گیر های صنعتی) می باشد. تصفیه کننده های هوای آلوده (غبار گیر های صنعتی) ساخته شده توسط تهویه صنعتی ایمن صنعت پرشین که مناسب برای تصفیه و بدام انداختن این ذرات یعنی ذرات گرد و غبار گرافیت می باشند عبارتند از بگ فیلتر (غبار گیر کیسه ای)، سیکلون و مولتی سیکلون و در نهایت وت اسکرابر (غبار گیر تر).

تهویه صنعتی ایمن صنعت پرشین