طراحی هود های تهویه صنعتی - تجاری برای آشپزخانه
طراحی هود های تهویه صنعتی – تجاری برای آشپزخانه
انواع فیلتر کیسه ای - بگ فیلتر - غبارگیر صنعتی
آشنایی کامل با فیلتر های کیسه ای [انتخاب صحیح فیلتر کیسه ای مناسب]
نمایش همه

آشنایی با طراحی هود های تهویه صنعتی

هود تهویه صنعتی جوشکاری متحرک با مکنده مستقل

هود تهویه صنعتی جوشکاری متحرک با مکنده مستقل

طراحی هود های تهویه صنعتی

کلید اساسی در طراحی سیستم های تهویه صنعتی موضعی به دام انداختن آلودگی در منبع می باشد و سیستم تهویه صنعتی باید طوری طراحی شود که الودگی هایی که توسط فرآیند های مختلف تولید میشود را به دام بیندازد. و در بسیاری از موارد این یک فرآیند بسیار سختی می باشد که موفقیت و یا شکست یک سیستم تهویه صنعتی وابستگی کامل به طراحی صحیح هود تهویه صنعتی دارد .
یک هود صنعتی باید طوری طراحی شود که تا از طریق آن هوای آلوده که از منابع مختلف در هوا پخش شده است را به درون خود بکشد و از طریق فن به خارج از محیط منتقل کند پس عملکرد صحیح و درست یک سیستم تهویه صنعتی بیشتر از همه چیز به طراحی و پیاده سازی درست هود صنعتی بستگی دارد .
عوامل کلیدی برای یک هود تهویه صنعتی شامل شکل هندسی هود، موقعیت آن نسبت به فرآیند تولید کننده آلودگی و به میزان هواگذری که از آن عبور می کند، می باشد. اگر مقدار کافی هوا از منطقه ی آلوده جمع اوری شود، تمام آلودگی از طریق سیستم تهویه با کارایی بالا حذف خواهد شد .اگر هر یک از این سه عوامل به طور نامناسب طراحی شوند، آلودگی موجود در هوا بطور مناسب و کافی از طریق هود صنعتی جمع نخواهد شد و آلودگی در تمامی محیط پخش خواهد شد و سیستم تهویه صنعتی کارایی مناسبی نخواهد داشت.

طبقه بندی انواع هود های تهویه صنعتی

عامل کلیدی در طبقه بندی انواع هود های تهویه صنعتی، مکان هود تهویه صنعتی نسبت به منطقه ی تولید آلودگی می باشد مکان نسبی هود نسبت به منبع تولید کننده آلودگی به مشخص کردن میزان میزان هواگذر مورد نیاز برای به دام انداختن صحیح آلودگی کمک شایانی می کند . انواع هود های تهویه صنعتی برای سیستم های تهویه صنعتی در زیر مورد بررسی قرار می گیرد .

1- هود های محصور کننده (Enclosing Hoods)

اگر یک هود صنعتی طوری طراحی شود که منبع آلودگی در درون هود صنعتی قرار داشته باشد و آلودگی در درون هود صنعتی رها شوند به این نوع از هودهای صنعتی، هود های تهویه صنعتی محصور کننده گفته میشود .

 
 

این نوع از هود های تهویه صنعتی از نقطه نظر طراحی بهترین و با کارایی ترین نوع هود های تهویه صنعتی هستند زیرا آلودگی های تولید شده همواره در درون مرز های هود تهویه صنعتی قرار دارد به همین خاطر کنترل موثر آلودگی آزاد شده از فرآیند بسیار آسان تر و موثر تر از دیگ هود های تهویه صنعتی می باشد .
هود های تهویه صنعتی محصور کننده نیز با توجه به میزان منطقه ی محصوری که ایجاد می کنند به چند دسته تقسیم می شوند .
هود های تهویه صنعتی که به طور کامل منطقه ی تولید کننده ی آلودگی را به طور کامل محصور می کنند مانند هود های تهویه صنعتی برای glovebox ها .

 
 

فرآیند ها و پروسه های کاری بطور کامل در درون این نوع از هود های تهویه صنعتی محصور کننده انجام میشود به همین دلیل این نوع از هود تهویه صنعتی بهترین و کامل ترین محافظت را برای پرسنل فراهم مینماید زیرا کمترین میزان تماس فرد با منطقه ی آلوده را تضمین می نماید. این نوع از هود ها نیاز به کمترین میزان هواگذر را دارد و با کمترین میزان فشار منفی در درون این نوع از هود تهویه صنعتی میتوان مطمئن شد که میزان الودگی به طور کامل از طریق آن به بیرون منتقل می شود.
این نوع از هود های تهویه صنعتی مانند glovebox برای مواردی استفاده میشود که آلودگی ایجاد شده دارای سمیت بالا و خطرات بالا می باشد به همین دلیل برای تصفیه ی هوای آلوده برای این نوع از سیستم های تهویه صنعتی نیاز به سیستم های تصفیه کننده بسیار دقیق و کارامد می باشد تا اطمینان حاصل شود که میزان آزاد شدن این نوع آلودگی ها به محیط بیرون به حداقل می رسد.
یکی از بزرگترین معایب این توع از هود های تهویه صنعتی که به طور کامل فرآیند را محصور می کند این است که میزان دسترسی به فرآیند را کاهش می دهد به همین دلیل از این نوع از هود های تهویه صنعتی تنها در مواردی استفاده میشود که فرآیند دارای آلودگی بسیار خطرناک و سمی می باشد .
Booth (اطاقک) ها دومین نوع از هود های تهویه صنعتی محصور کننده هستند که یک طرف آن باز و طرف دیگر ان بسته می باشد ولی همچنان فرآیند کاری در درون هود انجام می شود و آلودگی هنوز هم در درون هود صنعتی انتشار می یابد . .
یک نوع مثال از این هود های تهویه صنعتی، رنگ کاری بصورت اسپری می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است .

 
 

به دلیل اینکه یک طرف هود های تهویه صنعتی booth باز می باشد، میزان فرار آلودگی از این نوع از هود های تهویه صنعتی بیشتر از نوع محصور کننده می باشد به همین دلیل نیاز به میزان هواگذر و سرعت بیشتر نسبت به هود های تهویه صنعتی محصور کننده می باشد تا از خروج آلودگی از درون هود جلوگیری نماید .
تونل (tunnel) ها سومین نوع از هود های تهویه صنعتی محصور کننده هستند که مانند ههود های تهویه صنعتی booth هستند تنها با این تفاوت که دو طرف این نوع از هود های تهویه صنعتی باز می باشد ولی فرآیند کاری در درون این نوع از هود ها تولید میشود به همین دلیل میزان خروج آلاینده ها در این نوع از هود های تهویه صنعتی بیشتر از دو نوع دیگر است.

 
 

2- هودهای تهویه صنعتی بیرونی (Exteror Hoods)

تفاوت اساسی بین هودهای صنعتی محصور کننده با هودهای صنعتی بیرونی این است هودهای صنعتی بیرونی محیط منتشر کننده ی آلاینده را در بر نمی گیرد و الاینده در بیرون از هود تهویه صنعتی انتشار می یابد و به همین دلیل باید به وسیله ی هود به دام بیفتد به همین دلیل احتمال رها شدن آلاینده در محیط اطراف زیاد است .یک مثال از هود صنعتی بیرونی هود تهویه صنعتی جوشکاری متحرک می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است .

 
 

در موارد بسیازی از فرآیند های صنعتی دسترسی به فرآیند امری ضروری می باشد به همین دلیل استفاده از هودهای صنعتی بیرونی امری ضروری و مفید می باشد. در این نوع از هودهای صنعتی هوای آلوده ابتدا از طریق فرآیند به محیط اطراف پراکنده می شود سپس به وسیله ی هود تهویه صنعتی به دام می افتد. به همین دلیل هرچه هود صنعتی به منطقه ی تولید آلاینده نزدیک تر باشد میزان آلاینده ای مه توسط هود تهویه صنعتی به دام می افتد بیشتر می شود به همین دلیل کارایی سیستم تهویه صنعتی بیشتر می شود.
یکی از معایب هودهای صنعتی بیرونی این است که زمانی که آلاینده در هوا پخش می شود تا زمانی که توسط هود صنعتی به دام می افتد، ممکن است که افراد قبل از اینکه آلاینده به دام بیفتد در معرض آن قرار بگیرند به عنوان مثال کارگری را فرض کنید که با تانک های رو باز سروکار دارد. اگر از هود های canopy برای تهویه ی آلاینده استفاده شود در صورتی که بصورت 100 درصد آلاینده را از محیط جمع اوری کند ولی به دلیل این که از منطقه ی تنفسی کارگر عبور می کند، کارگر دچار عارضه خواهد شد به همین دلیل استفاده از هود تهویه صنعتی کنوپی غیر استاندارد و منسوخ می باشد . ولی اگر به جای هود صنعتی کنوپی از هود تهویه صنعتی اسلات دار استفاده شود دیگر هوای همراه با آلاینده از منطقه ی تنفسی کارگر عبور نمی کند و سلامت کارگر حفظ خواهد شد علاوه بر آن سیستم تهویه صنعتی دارای کارایی بیشتری نیز خواهد بود.

 
 

3- هود های تهویه صنعتی گیرنده (receiving hoods)

هود های تهویه صنعتی گیرنده نوعی از هودهای صنعتی بیرونی هستند که از جهاتی دارای مزایای بهتری نسبت به هود های تهویه صنعتی دیگر هستند. آلاینده در یک جهت خاص رها شوند ، هود های تهویه صنعتی گیرنده طوری طراحی و نصب می شوند تا در جهت آلاینده قرار گیرند تا بتوانند با کارایی بیشتری آن ها را به دام بیندازند .
دو مشخصه از آلاینده رها شده در طراحی درست هود تهویه صنعتی گیرنده ضروری می باشد که شامل مومنتوم ذره و جریان های حرارتی می باشد .
به عنوان مثال در فرآیند سنگ زنی دو نوع هود تهویه صنعتی بیرونی می توانیم طراحی کنیم که در شکل زیر نمایش داده شد که در هود تهویه صنعتی سمت راست طراحی نادرست و در هود سمت چپ طراحی صحیح را مشاهده می کنیم.

 
 

خلاصه :

مباحثی که در بالا بیان شد طراح سیستم تهویه صنعتی را متقاعد می کند که تا جایی که امکان دارد از هودهای صنعتی محصور کننده در سیستم تهویه صنعتی خود استفاده کند. در غیر اینصورت ایده ی اصلی در هنگام طراحی سیستم تهویه صنعتی، استفاده از هود های تهویه صنعتی است که جایی که امکان پذیر است نزدیک فرآیند تولید کننده آلاینده باشد و امکان دسترسی ضروری افراد و مواد را به فرآیند ایجاد کند .در بسیاری از موارد طراحی و انتخاب صحیح هود های تهویه صنعتی به تجربه ی طراح و اطلاعات مهندسی بستگی دارد . فرآیند ی که نیاز به سیستم تهویه صنعتی دارد باید از نزدیک مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا نیاز دسترسی افراد ، جابه جایی مواد و تجهیزات مشخص شود . هود های تهویه صنعتی در یک سیستم تهویه صنعتی باید تا جایی که امکان دارد در نزدیکی منبع تولید کننده آلاینده باشد ولی به هیچ وجه نباید در عملکرد صحیح فرآیند و افراد اختلال ایجاد نماید به همین دلیل یکی از مهم ترین بخش های طراحی سیستم تهویه صنعتی، طراحی دقیق و اصولی هود تهویه صنعتی می باشد .

تهویه صنعتی ایمن صنعت پرشین